ดูดวงอาชีพ ดูดวงธุรกิจ ดวงการงาน ดวงการเงิน

โทร.089-769-4220 Line: @mongkut

เข้าระบบด้วย

Facebook connect

พระแม่ลักษมี ผู้เป็นเจ้าของศาสตร์วิชาดวงขุมทรัพย์ ตามตำนานโบราณ

ครั้งหนึ่ง มนุษย์ทำสงครามกันอย่างต่อเนื่อง เกิดความอดอยากครั้งใหญ่
พืชพันธ์ไม่ออกดอกงอกเงยตามฤดูกาล เมืองแต่ละเมืองล้วนตั้งตัวเป็นศัตรูกัน
พาให้อาณาประชาราษฎร์ ได้รับความเดือนร้อน ยากจน อดอาหาร ไม่มีเงินใช้
เหตุมาจากความอยากยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองแคว้น แต่ละเมือง
มีพราหมณ์ ฤษี ตนหนึ่งเกิดความสงสารอย่างที่สุด
จึงบวงสรวงอธิษฐานให้องค์พระพรหมช่วยเหลือ การบูชาอันยาวนานครั้งนี้ได้ผล
องค์พรหมทรงให้พรว่าจะมอบความร่ำรวยแก่พื้นปฐพี ตราบนานเท่านาน
โดยมอบหมายให้องค์สุรัสวดี เทพีแห่งความรู้รับเอาภาระกิจนี้ไปดำเนินงาน
มหาสุรัสวดีเทวี จึงพิเคราะห์ตามฤทธิ์ของพระเวทย์พบว่า
มหาเทวีลักษมี องค์ชายาแห่งองค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ นั้น คือผู้ที่ร่ำรวยสมบัติ มากมายเหลือคณานับ รวยที่สุดในสรวงสวรรค์
จึงเข้าไปถามเพื่อทราบถึงวิธีแห่งความรวยนี้ เทวีลักษมี ได้ตรัสตอบเป็นข้อตกลงว่า
จะแสดงเหตุแห่งความร่ำรวยให้ทราบ แต่ขอให้ ความรู้นี้ ถูกเข้ารหัสซ่อนไว้ ให้เพียงคนดีมีศีลเท่านั้น ที่จะเข้าใจได้
และ ขอให้องค์พระพิฆเณศเป็นผู้เลือก และ มอบโอกาสสำคัญนี้ แก่ผู้คนที่พร้อมคุณสมบัติ และ ถึงเวลาจริงๆ
ตั้งแต่นั้นมา “ชรียันตรา มหาลักษมียันตรา”
จึงถือกำเนิดขึ้นพร้อมความรู้ที่สร้างความร่ำรวยได้ไม่สิ้นสุด และ วิชาดวงขุมทรัพย์ดาวกระจก คือ คำอธิบายวิชานี้

หลักวิชา
ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล บูรพาจารย์บอกสอนกันมา ถึงชะตาบุคคลที่จะโดดเด่น โด่งดัง ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็น หากเขาเหล่านั้น ได้ดำเนินตามเส้นทางที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในแนวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

แนวทางของแต่ละคนนั้น
ไม่ได้ มีใครลิขิตไว้ล่วงหน้า เน้นย้ำว่า แม้จะเป็นโหราศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากอินเดียโบราณก็ตาม แต่แก่นแท้ของโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ ไม่ได้สอนใหศิษย์ท่องจำ หรือ ให้ความสำคัญกับบุญกรรมของเก่าของเดิม เท่าไหร่นัก มีความเชื่อว่า กรรมได้ตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้ เป็นแนววิถีของการให้ผล แต่ เราผู้เป็นนายของกรรมเป็นเจ้าของเวร เองนั่นแหล่ะที่ได้สั่งการให้เป็นเช่นนี้ แต่เราจำไม่ได้เท่านั้น

เส้นทางของกรรมเดิม
มีอยู่จริง เราไม่มามองจ้องว่า มันจะนำชีวิตเราไปอย่างไร เราไม่รอคอยการขยับขยายเคลื่อนไปในวันเวลาของกรรมของเราเอง แต่ดวงขุมทรัพย์ เปิดรหัสดาวกระจกแล้วอ่านว่ามันเป็นเช่นไร มันมีอาการ จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร กรรมเดิมกำลังพาเราไปไหน เราอยากไปหรือเปล่า

ในตลอดเวลาตั้งแต่ผมอายุ 15 ปี มาจนวันนี้
ก็ 20 ปีกว่าแล้วที่ได้พิสูจน์หลักการของโหราศาสตร์แขนงนี้ ทำให้ผมสรุปสั้นๆ ให้เข้าใจได้ว่า วิชาดวงขุมทรัพย์ดาวกระจก คือ เครื่องมือให้เราเห็นความเป็นไปของชีวิต ตามแนวทางกรรมที่ตระเตรียมเราอยู่ตลอดทุกวินาที ดาวกระจกสะท้อนสิ่งที่มีอยู่จริงออกมา โดยไม่บิดเพี้ยน เราศึกษาภาพเงาที่ขัดเจนนี้อย่างละเอียด จนสามารถ “ปรับตัว” “ตัดสินใจ” “ออกแบบชีวิต” เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรรมเดิม ที่จะร้ายก็ร้ายไม่ได้ เพราะรู้ทันแก้ไขดักทางไว้หมดแล้ว ที่จะดี ก็ดีได้แบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นความสำเร็จ

ฉะนั้น ไม่ว่า ผู้ใดจะมีความทุกข์ ยาก ลำบาก จนแค้น ขนาดไหน หากได้นำเอาหลักของดวงขุมทรัพย์ และ การอ่านกรรมเดิมในทางโหราศาสตร์ ผู้นั้นจะพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้แน่นอน โดยที่ เป็นการพ้นจากปัญหาเหล่านั้นแบบเด็ดขาด แก้หายแล้ว หายเลย ไม่กลับมาพบปัญหาอีก

พยากรณ์เรื่องอาชีพการงาน การตลาด
เป็นเรื่องที่มีตัวเลขของเงินทองที่ได้รับมาเกี่ยวข้อง เป็นเส้นทางการพยากรณ์ที่ชัดเจนและมีความถนัดสูงในสายวิชาดวงขุมทรัพย์ เพราะเงินกำไร รายได้ที่ได้มา มันพิสูจน์ถึงการพยากรณ์ที่แม่นยำได้อย่างทันตาเห็นกันในชาตินี้ ในปีนี้ หรือ บางคนก็รวยกันให้เห็นภายในเดือนเดียวก็มี

ศาสตร์นี้ ถ่ายทอด บอกสอน
กันในกลุ่มเล็กๆ ภายใน ศิษย์ทุกคนจะต้องได้รับการคัดเลือกจากดวงชะตา และ กำลังใจภายใน ว่าจะเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อโลก ต่อสังคม เป็นครูอาจารย์ของคนอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ

หากคุณ คือ อีกหนึ่งคน ทีเชื่อมั่นเหมือนพวกเราว่า กรรมมีจริง แต่ก็มานั่งรอกรรมให้ผลไม่ได้ มันไม่ทัน มันไม่แน่นอน มันประมาท
หากคุณ คือ อีกหนึ่งคน ที่เชื่อว่า ปัจจุบันกรรม ภาระกิจ หน้าที่ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ คือ วาระกรรมที่ต้องจับตาคอยพิจารณาเอาใจใส่
นั้นหมายถึงว่า คุณมีความเข้าใจอันประเสริฐในตัวแล้ว สามารถเรียนรู้โหราศาสตร์ หรือ สิ่งต่างๆ ได้อย่างแตกฉานในเวลาอันสั้น

โครงสร้างของวิชาดวงขุมทรัพย์ ประกอบด้วย ๘ คัมภีร์ หลัก ไล่เรียงจาก ง่ายไปยาก คือ

 1. กฤตมัณชาตรา (คัมภีร์อิงจิต)
 2. กฤตธาตุชาตรา (คัมภีร์อิงธาตุ)
 3. กฤตโยคชาตรา (คัมภีร์อิงเกณฑ์)
 4. กฤตนวฤคชาตรา (คัมภีร์อิงดาว)
 5. ศิระปฐวีชาตรา ศาสตร์ว่าด้วยพลังปราณจากแผ่นดิน
 6. ศิระพฤษะชาตรา ศาสตร์ว่าด้วยพลังปราณจากพฤกษชาติ
 7. นามะการันต์ (นามพยากรณ์) กำหนดชื่อแบรนด์ ส่งพลังชั่วลูกชั่วหลาน
 8. โชดัสภาวนา (ดาวกระจก) พิจารณาธาตุสังขารและหลักฐานองค์ประกอบของกรรมทั้งหมด เพื่อหาความเป็นเอกในจิตวิญญาณนั้นๆ อันเป็นทางออกสำหรับการเปลี่ยนระดับฐานะ พัฒนาอาชีพ การงาน และ คุณภาพชีวิตครอบครัว

ใน ๘ คัมภีร์ ข้างต้นนั้น สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ภายในระยะเวลาประมาณ 2-4 ปี ย่นย่อการเรียนรู้อันยาวนานของ อ.มงกุฎ ด้วยสื่อการสอนรูปแบบใหม่ และ การใช้เทคโยโลยีเข้าช่วยในการจัดการสอน ให้ได้ใกล้ชิดกับลูกศิษย์มากขึ้น พูดคุย สอบถาม และ ขัดเกลาความเข้าใจกันมากขึ้นตามลำดับ

ไม่ว่าจะเรียนคัมภีร์ไหนอยู่ สำเร็จมาอย่างดีหรือพอผ่าน กฏวิชา 3 ข้อ จะเป็นปราการคุ้มภัยให้ศิษย์ทุกคน คือ
ไม่ทำนาย เกิด ตาย แท้ง ท้อง
ไม่ทำนาย อำนาจกาม ความรัก จนหลั่งน้ำตา
ไม่ทำนาย อำนาจพระราชา และ การเมือง

ผู้ที่สนใจเรียนรู้ ต้องตรวจชะตาดูก่อนว่า เรียนได้หรือไม่ หากเรียนไม่ได้ ก็ไม่รับไว้ เสียเวลาเปล่า ส่ง ชื่อ นาม สกุล วันเดือนปีเกิด จังหวักที่เกิด และ หมายเลขประชาชน 13 หลักมาที่ doungkhumsub@gmail.com หากเรียนได้ จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปหา อีเมลล์ตอบอาจะไม่เร็วนัก เพราะเมลล์เข้ามามาก ขออภัยล่วงหน้านะครับ

วิชาดวงขุมทรัพย์ เป็นศาสตร์ที่มีเนื้อวิชาแท้ๆ จากพราหมณ์ เป็นแกนวิชาที่มีเนื้อหาวิชาไม่มาก แต่รายละเอียดที่จะประยุกต์แตกยอดถอดรหัสออกไปได้นั้น มากมายมหาศาล เป็นหลักวิชาที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกกาล การเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์นั้น ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติที่เด่นชัดในดวงเกิดเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ได้มอบสิ่งที่เป็นทั้งคุณอนันต์ และ โทษมหันต์ ให้กับผู้รับทอดวิชาที่เหมาะสม ถูกต้องกับระดับบุญกรรมและเส้นทางชีวิตในสายวิชาชีพโหรทางธุรกิจนี้

ผู้ที่ต้องการเรียนวิชาโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น และ มีพระรัตนตรัยเหนือเกล้า เป็นสรณะสูงสุด ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ยิ่งกว่าพ่อแม่ ยิ่งกว่าครูอาจารย์ และ ยิ่งกว่าเทวดาผู้สร้างปาฏิหาริย์ในชีวิต
  งดกินเสพย์เนื้อวัว โค ได้ตลอดชีวิต
 • ไม่เป็นผู้เคยรับขันธ์จากร่างทรง ยกพานจากร่างทรง มาก่อน (ยกเว้นการรับขันธ์ครูศิลปะ นาฏศิลป์ ที่ยกพานหรือยกขันธ์เพื่อขอเรียนวิชา สามารถเรียนดวงขุมทรัพย์ได้)
 • หากเป็นผู้ที่ครองเรือน แต่งงานมีสามี ภรรยาแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากสามีหรือภรรยาก่อน หากเป็นเด็กในปกครองของพ่อแม่ ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อน