มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์

เปลวเพลิงที่ส่องแสงสว่าง เกิดขึ้นเองไม่ได้ หากไม่มีเชื้อไฟ
แสงตะเกียงแห่งชีวิต ก็สว่างไม่ได้ หากไม่มีไส้และน้ำมัน

น้ำมัน เปรียบเหมือนกับบุญกุศล พร้อมที่ลุกเป็นเปลวเพลิงสว่างโพลงได้ในทันที แต่จะตั้งอยู่ได้นานชั่วแวบเดียวเท่านั้น ถ้าขาดเสียซึ่งไส้ตะเกียง  ด้ายเก่าๆ ใกล้ขาด และสกปรก อาจจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้ในโลกนี้ แต่จะเป็นเชื้อสะพานเพลิงที่ดี ให้กับไฟ และ น้ำมันได้อย่างดี

ความรู้ ความเข้าใจในโลกนี้ ท่านครูได้หลอกล่อ ให้พยศของผมหมดลงเมื่อนานมาแล้ว ท่านได้มอบไว้ให้เป็นหลักวิชาสำหรับการเลี้ยงตัวให้รอด ด้วยหลักความจริง หลักธรรม และ หลักของธรรมชาติของเทวะ มนูษย์ และเหล่าภูติ

สิ่งเหล่านี้ ได้นำมาสอน บอก ถ่ายทอดต่อ อย่าเต็มความสามารถ

ดวงขุมทรัพย์เป็นยิ่งกว่า โหราศาสตร์ หลายท่านที่ได้ผ่านเข้ามาในถนนเส้นนี้ ได้เรียนจริงๆ ได้รู้จริงๆ จะเห็นด้วยกับผมอย่างสุดหัวใจ

วิชาเทวะศาสตรืเหล่านี้ แสงสว่างให้ใครหลายๆ คนได้ แต่ก็ยังต้องการ ไส้ตะเกียงเป็นสะพานเชื่อม เพื่อให้ไฟ ถึง น้ำมัน
ทุกสิ่งที่พิมพ์ไว้ที่นี้ จะเป็นสมบัติสุดท้าย ซึ่งความจริงแล้ว ก็ตายไปกับตัวผมแน่นอน หากไม่ถ่ายทอด
แต่ชิ้นนี้ จะไม่ตายไปด้วย จะไม่ตายตามไปกับผม เพราะความไม่ประมาทที่องค์พระสัมมาทรงตรัสนั้น
รับรองไว้แน่นอนว่า โลกไม่เที่ยง และ ไม่มีสิ่งใดสักสิ่งที่ แน่นอน   หวังเพียงอย่างเดียวว่า ความพยายามที่จะรวบรวมและเขียนวิชาไว้ ถ่ายทอดไว้ที่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังสนใจเรียนรู้ และ มีลมหายใจอยู่บนโลก   การณ์ครั้งนี้ ผมอาจจะเป็นด้ายเก่าๆ ที่มอดไหม้ไปกับการให้แสงสว่าง แต่ มันก็คุ้มค่าแก่ประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่จะได้กับผู้คนทั้งหลาย ด้วยความยินดี

หนังสือเล่มนี้ ใช้เทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อให้กลายเป็นยิ่งกว่าหนังสือ ยกระดับเป็นสื่อผสม ที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ง่าย
ท่านใดที่รับไม่ได้จริงๆ กับ เทคโนโลยีพวกนี้ คงจะยิ่งเข้าใจหลักวิชาเทวะศาสตร์ขุมทรัพย์ได้ยากขึ้นไปอีกแน่นอน
แต่ถ้าเปิดใจใช้เทคโนโลยี จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะ

ในครั้งแรก กะว่าจะรออายุ 42 เขียนทุกสิ่งอย่างให้ครบ และ จากไปพร้อมอายุโหรที่หมดลง แต่ ก็ไม่เที่ยงอีกโลกนี้
เดี๋ยวนี้ เวลานี้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และความสมบูรณ์แบบก็ไม่เคยมีอยู่
หนังสือนี้ จึงเริ่มต้นอย่างไม่สมบูรณ์ และ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออก
ก็จะเขียนเพิ่มเติม กันไปเรื่อยๆ จนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าไป เป็นอันจบ เขียนไม่ได้อีก
ท่านผู้อ่านที่ปราถนาจะอ่าน ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ติดตามศึกษา ปริศนาแห่งเทวะศาสตร์กันไปจนจบนะครับ

ขออริยมรรคอยู่กับท่าน
มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙
วยัตตะศกที่ ๘