ขั้นสูงสุด ๑ คัมภีร์

โชดัส ภาวนา  ดาวกระจก

คือการเข้าถึงความเป็นจริงของชาตราทั้ง ๘ ที่สอดคล้องกันในทุกแง่มุมของ Gunas ทั้ง ๓ คือ Rajas Tamas และ Satwa  อันมีฐานจากอริยะมรรควิถี และ พระพุทธธรรม  ความสะมารถของดาวกระจก สามารถพยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่ใช้เครื่องมือใดๆ
* ดาวกระจก เป็นสิ่งที่สอนโดยตรงไม่ได้ การเรียนพื้นฐานทั้ง ๘ คัมภีร์นั้น  คือการเข้าถึงดาวกระจกไปในตัว
* การไขปริศนาของวิชาทั้ง ๙ ข้อได้นั้น คือ ข้อพิสูจน์ของการบรรลุวิชานี้

ขั้นสูง ๔ คัมภีร์

พฤกษะชาตรา
(ใบไม้พยากรณ์)

การพยากรณ์ด้วยการสื่อพลังชีวิตจากใบไม้ 21 ชนิด ใช้สำหรับการพยากรณ์เรื่องเลวร้าย วิกฤตรุนแรงต่างๆ ในชีวิต ทำนายความเจ็บป่วยขั้นเป็นตาย
* ยังไม่เปิดสอน *

ปฤฐวีชาตรา
(ศิลารักษา)

การใช้พลังชีวิตจากเหล่าศิลาหรือหินต่างๆ นำมาพยากรณ์ และ ใช้บำรุงธาตุปราณในร่างกายของมนุษย์ เพื่อประโชน์ในสภาวะอารมณ์ที่ดี ซึ่งมีผลต่อการปรับดวงชะตา และผลทางอ้อมให้มีสุขภาพที่ดี
* ยังไม่เปิดสอน *

อาโปชาตรา
(ธาราบำบัด)

น้ำมีคุณสมบัติในการซึมซับพลัง และ พลังเหล่านั้นสามารถใช้ในการล่วงรู้อนาคตได้ และใช้ในการบำบัดธาตุปราณในร่างกายได้ ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี และ มีความผ่อนคลายร่างกาย
* ยังไม่เปิดสอน *

นามะการันชาตรา
(นามพยากรณ์)

อักษรและภาษานั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความรู้ปัญญาของมนุษย์เอง อักษรนั้นผู้ทรงฤทธิ์ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของความดีและความชั่ว เพื่อใช้ในการส่งผ่านความรู้และคำสอน  ในอักขระทั้งหลาย มีพลังเฉพาะของตัวมันเอง พลังเหล่านั้นใช้ในการพยากรณ์และกำหนดชีวิตลิขิตเส้นทางอนาคตของตัวเองได้
* ยังไม่เปิดสอน *

พื้นฐาน ๔ คัมภีร์

กฤตมัณชาตรา
(อิงจิต)

มนุษย์มีสมบัติที่วิเศษที่สุดคือ จิต  จิตนั้นทรงอำนาจมาตั้งแต่ต้นนับแต่ภูมิก่อนมา  การใช้อำนาจของจิตเพื่อการพยากรณ์ และล่วงรู้อนาคต เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทุกคนที่มีจิต เพราะ เป็นการเข้าถึงพลังของเราเองที่แฝงซ่อนอยู่ข้างใน ด้วยกระบวนวิธีของพระผู้เป็นเจ้า

กฤตธาตุชาตรา
(อิงธาตุ)

โลกนี้ ร่างกายนี้ และสิ่งรอบตัวทั้งหลาย รวมถึงความเป็นไปของสถานการณ์ ล้วนเกิดจากการประชุมรวมตัวกันของ ธาตุมหาภูติทั้ง ๔ อันเป็นผู้กระทำความเป็นไปในจักรวาลนี้  กระแสของธาตุต่างๆ มีการเดินทางไปมาที่เด่นชัด และแน่นอน การเข้าถึงความรู้นี้ จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสที่ดี กระแสธาตุ ที่กระตุ้นสุขภาพ โชคลาภ เงินทอง ผลกำไร ได้ดังใจนึก

กฤตโยคะชาตรา
(อิงเกณฑ์)

ตัวเลข ไม่ใช่อักษรที่แสดงจำนวนเท่านั้น  แต่ ตัวเลขคือภาชนะที่บรรจุพลังของเหล่าเทพเจ้า และ พลังของภูติธรรมชาติทั้งหลาย  ตัวเลขทั้งสิบตัวเลข มีพลังที่กระทำปฏิกิริยาต่อกันอย่างน่าอัศจรรย์  โยคะ หมายถึงความประสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เกิดพลังต่อสิ่งหนึ่งที่เด่นชัด  ความรู้ในวิชานี้ ใช้ในการอ่านชีวิต และ เข้าถึงอนาคตอันไกลจากตัวเลขที่กำกับพลังสิ่งนั้นอยู่

กฤตนวฤคชาตรา
(อิงดาว)

อิทธิพลของจักรวาล มาสู่โลก จากโลกมาสู่บิดามารดา และ จากบิดามารดา มาสู่ตัวเรา  การถือกำเนิดของเราทุกคนจึงมีพลังของดวงดาวในจักรวาลส่งผ่านพลังอยู่ในตัวตนเราทั้งสิ้น  ความรู้ในอิงดาวนี้ เป็นการมองเห็นความเป็นไปในอนาคตจากการอ่านพลังปฏิกิริยาดวงดาวเหล่านี้  สามารถบอกอนาคตได้ทั้งในระดับหลายปี  ปี เดือน วัน หรือ แม้แต่นาที  บ่งบอกอาชีพ วิถีทำกิน และ แนวทางการเข้าถึงความสำเร็จ ได้อย่างแม่นยำ