ดูดวงอาชีพ ดูดวงธุรกิจ ดวงการงาน ดวงการเงิน

โทร.089-769-4220 Line: @mongkut

เข้าระบบด้วย

Facebook connect

มงกุฎ สิงหนันท์  

ศิวะนาฏศิษย์ วยัตตะนาม โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙

เกิด   5 ต.ค. 2520

ภูมิลำเนาเกิด-โต รพ.พระมงกุฎ ,กรุงเทพ

สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยม คุรุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม
ประวัติการทำงาน ตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการขาย การตลาด และ แฟรนไชส์ถนัดการสร้างแบรนด์และ สร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการขายสินค้า

ความถนัดพิเศษ
การตลาด การสร้างแบรนด์
การพิจารณาเลือกคน ดูคน

ครูกรรมฐาน ครูธรรม    เรียนกรรมฐานจาก หลวงพ่อคง จัตฺตมโล วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เรียนโดยตรงจากหลวงพ่อครั้งยังไม่มรณะภาพเรียนหลักธรรมจาก พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ พระอาจารย์อภิธรรม วัดสุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม กรุงเทพ

วิชาโหราศาสตร์ที่ใช้ กฤตมัณ กฤตธาตุ-มายา กฤตโยค กฤตนวฤค และ วิชาดาวกระจก ซึ่งเป็นวิชาสูงสุดในศาสตร์โบราณของอินเดียที่ใช้พยากรณ์ทางธุรกิจ

ประวัติ ทางโหราศาสตร์ เริ่มเรียนโหราศาสตร์วิชาลายมือ เป็นวิชาแรก ตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยการชักชวนจากท่านโหรดวงขุมทรัพย์ ๑๘ ว่าเรียนแล้วจะได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ ผู้หญิง จึงตัดสินใจเรียน ดูให้เพื่อนในโรงเรียนอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อเพื่อนบางคนสอบเทียบชั้นได้ มีสิทธิ์ไปสอบเอ็นทรานซ์ก่อน ก็มีคำถามจากเพื่อนๆ ว่า เรียนอะไรรุ่ง ทำอะไรรวย ซึ่งลายมือตอบไม่ได้ จึงตัดสินใจเรียน “วิชาดวงขุมทรัพย์” ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ทางธุรกิจ ที่ท่านครูตั้งใจจะสอนให้เป็นศิษย์ทายาทรับทอดวิชาต่อไปอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้น เรื่อยมาจนวันนี้ 20 ปีกว่า อ.มงกุฎ ใช้ความรู้ทั้งทางการบริหารสมัยใหม่ และ โหราศาสตร์ที่ท้าพิสูจน์ได้ในความแม่นยำ ให้บริการปรึกษากับองค์กรต่างๆ

ผลงานทางสื่อ

  • 2554-2555 รับเป็นวิทยากร โหรในรายการโทรทัศน์ “โหรพลิกชีวิต”
  • 2552 – 2558 เป็นที่ปรึกษาในหนังสือ และ เว็บไซต์ แนะนำอาชีพชั้นนำของไทยนิตยสาร “เส้นทางทำมาหากิน” , นิตยสาร “เถ้าแก่ใหม่” , เว็บไซต์ “FranchiseDD.com2552 – ปัจจุบัน เป็นนักเขียนในคอลัมน์ “เปิดดวงขุมทรัพย์” ในนิตยสาร “ชุมทางอาชีพ”
  • 2560 – ปัจจุบัน รับเป็นวิทยากร โหรในรายการโทรทัศน์ “โลกแห่งดวง”

เครื่อข่ายดวงขุมทรัพย์

  • อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสอนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์และวิชาชีพ ดำเนินธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์การเรียนรู้
  • อ.มงกุฎ และ ภรรยา เป็นผู้ริเริ่มผลิต ขนมบูชาพระพิฆเณศ ขนมโมทกะ ขนมลาดู เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “ปารณีย์ โฮลี่สวีท” ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์
  • HinduAll.com ร้านนำเข้าสินค้าเครื่องบูชา เทวรูป ธูป กำยาน และ เครื่องใช้ต่างๆ จากอินเดีย
  • University.Mongkut.com ห้องเรียนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์

ติดต่อ อ.มงกุฎ อีเมลล์ตรง doungkhumsub@gmail.comFacebook
http://www.facebook.com/mongkut.singhanan

ขายของได้  ขายของดี มีเงินใช้ อย่าได้หลง

แม้เงินจะหล่นจากผ้าดั่งห่าฝน คุณก็จะกลับไปสู่ความยากจน   เพราะความประมาทในชีวิต นั่นเอง

มงกุฎ สิงหนันท์โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙