ดูแผนที่ใน Google Maps  https://goo.gl/bdfGIB

เปิด  10.00 – 17.00  หยุดวันพระ

สอบถามเส้นทาง โทร. 089-769-4220